top of page

การลงทุน ก้าวพลัส กับ บจก. เก้ามงคล กรุ๊ป

โครงการ การลงทุน ก้าวพลัส | Kaomongkol

การลงทุน ก้าวพลัส โดย บจก. เก้ามงคล กรุ๊ป 
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ หรือรับความเสี่ยง 
พร้อมรับผลตอบแทนที่ดี และคงที่ในระยะเวลาสั้น

ให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์  ระยะสั้นเพียง 12 เดือน*


ผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดสูงสุดถึง 12% ตลอดการลงทุน*


การันตีความคงที่ของผลตอบแทนโดยไม่ปรับเพิ่ม,ลด ตลอดระยะเวลาลงทุน และไม่นับรวมกับผลประกอบการ


การันตีความเสี่ยงโดยมีการการันตีจากโครงการ


บังคับปิดโครงการหลังจากครบ 12 เดือน พร้อมรับเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งหมดตามแผนลงทุน *


ผู้ลงทุนไม่สามารถทำการซื้อขายหรือโอนรายชื่อสับเปลี่ยนการลงทุนได้ไม่สามารถถอนการลงทุนหรือรับเงินปันผลก่อนจบระยะเวลาลงทุนได้

Final-02.jpg

**หมายเหตุ ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ดูผลตอบแทนและ เช็คความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
ขอรับหนังสือเชิญชวนได้ที่ ผู้สนับสนุนการขาย หรือโครงการที่ได้รับการแต่งตั้งจากโครงการ

Final-01.png
bottom of page