top of page

มาตรการป้องกัน COVID 19

สำนักงาน โครงการเก้ามงคล วิลเลจ

       ใส่ใจสุขภาพของลูกค้าทุกท่าน โดยมีมาตรการป้องกัน 4 ขั้นตอน เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะความสะอาดของสำนักงานขาย และสุขอนามัยของบุคลากรของเรา โดยได้จัดตั้งกฏระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าสำนักงานของเราปลอดภัยจาก Coronavirus หรือ โควิด 19 

1. พนักงานขายทุกท่าน ต้องสวมหน้ากาก อนามัย ทุกครั้ง ที่พบ หรือ พูดคุยกับลูกค้า

2. ทำความสะอาดพื้นที่​สำนักงาน​ขาย​ ด้ามจับประตู​, โต๊ะ, เก้าอี้,  ด้วยแอลกอฮอล 70% ฆ่าเชื้อ​ทุก 1 ชั่วโมง

3.หลีกเลี่ยงการให้คนจำนวนมากอยู่รวมกันภายในสำนักงานซึ่งทางสำนักงานได้จัดเตรียม พื้นที่ในส่วนต่างๆ 
ไว้อย่างพอเพียง และอากาศถ่ายเทสะดวก

4. ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าพื้นที่เพื่อสุขภาพของทุกท่านและ่ให้ทุกท่าน ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด

หรือทางเลือกอื่น โดยการเปิดให้ ทำการซื้อขาย หรือจอง ผ่านทางออนไลน์

ทางเลือกที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้า

ลูกบ้าน หรือผู้ที่ต้องการติดต่อกับสำนักงาน

ยื่นเอกสาร, ส่งเอกสาร, ติดต่อสอบถาม, จองบ้าน, หรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อออนไลน์ได้ที่ช่องทาง Line Account

ของโครงการได้ทุกวัน เวลา 09:00 - 16:00 น. 

bottom of page