Live A Good Life

" บ้านเก้ามงคล บ้านดี บนทำเลดี "

ทำเลดี ...ใกล้ถนนใหญ่ แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

วัสดุดี ...ใช้อิฐมอญในการก่อสร้าง โดยทีมงานคุณภาพมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมดี ...รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยมีประสบการณ์บริหารและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยมามากกว่า 20 ปี

จากทีมงานมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จการบริหารด้านที่อยู่อาศัยจากต่างประเทศ

และนำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงาน คัดสรรวัสดุคุณภาพมาตรฐาน

และคิดค้นนวัตกรรมใหม่  เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ทันสมัยตลอดเวลา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม

โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เป็นหนึ่งในเรื่องที่อยู่อาศัย

และยกระดับคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้

นโยบายผู้บริหาร

“ชีวิตดี เริ่มที่บ้าน”    เพราะบ้านเป็นที่ที่ทุกคนในครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน เราจึงอยากสร้างบ้านที่ดี มีสภาพแวดล้อมดี เพื่อช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนในบ้าน อีกทั้งเราเลือกใช้ทีมงานมืออาชีพ เลือกวัสดุมีคุณภาพ และออกแบบบ้านให้รองรับกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว ใส่ใจทุกขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น.