top of page

Live A Good Life

Final front tive เพิ่มสี JPG.jpg

" บ้านเก้ามงคล บ้านดี บนทำเลดี "

ทำเลดี ...ใกล้ถนนใหญ่ แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

วัสดุดี ... โดยทีมงานคุณภาพมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมดี ...รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยมีประสบการณ์บริหารและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยมามากกว่า 20 ปี

จากทีมงานมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จการบริหารด้านที่อยู่อาศัยจากต่างประเทศ

และนำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเอง

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงาน คัดสรรวัสดุคุณภาพมาตรฐาน

และคิดค้นนวัตกรรมใหม่  เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ทันสมัยตลอดเวลา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม

โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เป็นหนึ่งในเรื่องที่อยู่อาศัย

และยกระดับคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้

bottom of page