top of page

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

     เว็บไซต์ www.kaomongkolgroup.com  และ  www.kaomongkol.com  ให้บริการโดย บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป โดย เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) และมีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ที่แตกต่างกัน เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ในครั้งนี้จะถือว่าท่านยินยอมให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ติดตั้งและใช้คุกกี้ (Cookies) ตามนโยบายคุกกี้ (Cookies) ดังต่อไปนี้

 

1. คุกกี้คืออะไร

   คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อมูลหรือสคริปท์ขนาดเล็กที่ถูกนำไปติดตั้งในเว็บไซต์ เพื่อใช้ติดตาม และบันทึกข้อมูลของท่าน เช่น ตำแหน่ง วัน เวลา หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม การตั้งค่าต่างๆ ตลอดจนพฤติกรรมการ ใช้งานเว็บไซต์ และอาจมีการบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ทั้งนี้การใช้งานคุกกี้ (Cookies) จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

2. เก้ามงคล กรุ๊ป ใช้คุกกี้อย่างไร

   วัตถุประสงค์การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของ เรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

         (1) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

         (2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยคุกกี้จะช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ พฤติกรรมการใช้งาน และ

              การตั้งค่าต่างๆ ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

         (3) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม ความสนใจ การใช้บริการของเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน                 สำหรับการนำเป็นแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์

         (4) เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์

3. คุกกี้ที่ ใช้งาน

   โดยเรามีการใช้งานคุกกี้ ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะการจัดเก็บได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

         (1) Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป เฝ้าติดตามภาษาที่               ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิด

         เว็บเบราว์เซอร์

         (2) Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ

               บริษัท เก้ามงคล  กรุ๊ป จะจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้

               บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

การนำคุกกี้มาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ สามารถแบ่งประเภทคุกกี้หลักๆ ได้ 4 ประเภท ได้แก่

         (1) Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้จำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ ที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้โดยการเปิดใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน                      ต่างๆ ซึ่งเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ หากไม่มีการอนุญาตให้ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้

         (2) Statistics Cookies เป็นคุกกี้ที่ช่วยในการเก็บสถิติสำหรับเจ้าของเว็บไซต์ เพื่อเข้าใจถึงกิจกรรมการใช้งาน และการโต้ตอบของผู้เข้าใช้งาน                        เว็บไซต์ โดยการรวบรวมและรายงานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของผู้เข้าใช้งาน

         (3) Marketing Cookies เป็นคุกกี้ที่ใช้งานเพื่อติดตามผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ มีจุดประสงค์คือการแสดงโฆษณา หรือบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ให้                    บริการเว็บไซต์สามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า บริการ หรือโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่าน หากท่านไม่ยิมยอมการใช้งาน                คุกกี้ (Cookies) ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่าน

         (4) Functionality Cookies คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการลง                          ทะเบียน เข้าสู่ระบบ การตั้งค่าตัวเลือก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าตัว                เลือกใหม่ทุกครั้ง ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ อาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

4. การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

     เว็บไซต์ของ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึง อาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ได้

ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

5. ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

โดยส่วนใหญ่แล้ว เว็บเบราว์เซอร์จะมีการตั้งค่าให้มีการยินยอมการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งท่านสามารถปฏิเสธการยินยอมการทำงานของคุกกี้ (Cookies) ได้โดยการกำหนดค่าในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่าน ใช้งานอยู่ ทั้งนี้ ท่านต้องตระหนักว่าหากท่านปฏิเสธการยินยอมการใช้คุกกี้ (Cookies) ทั้งหมด ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้อย่างสะดวกหรือมีประสิทธิภาพ

ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มี การบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

  1. Internet Explorer

  2. Microsoft Edge

  3. Google Chrome

  4. Firefox

  5. Safari

  6. Safari iOS

  7. Android

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ

     บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบายคุกกี้ (Cookies) ฉบับนี้เพื่อความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงขอให้ท่านโปรดติดตามข้อมูลนโยบายคุกกี้ (Cookies) ของเว็บไซต์เป็นระยะ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ (Cookies) ที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่างๆ

7. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

     ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งรายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จาก “นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)” ที่ทาง บริษัทเก้ามงคล กรุ๊ป ประกาศให้ทราบ

8. ติดต่อ บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป

     หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ ท่านสามารถติดต่อไปที่ https://www.kaomongkolgroup.com/contact

 

หรือติดต่อฝ่ายบุคคล
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

bottom of page